37
blog,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,side_area_over_content,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image
Najnowsze artykuły

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo

RODO weszło w życie przeszło 2 lata temu. Pomimo tego trzeba stwierdzić, że wiele obszarów prawa wciąż pozostało niedostosowanych do nowych przepisów. Zmiany objęły także przepisy dotyczące prowadzenia, ale przede wszystkim udostępniania pacjentom dokumentacji medycznej. Dotychczas zasadą było odpłatne udostępnianie każdej kopii dokumentacji medycznej. Czy po wprowadzeniu

Continue Reading

Czy zlecenie wykonania badań to powierzenie przetwarzania danych?

Od kilku miesięcy, a dokładniej od daty rozpoczęcia obowiązywania RODO, niczym bumerang wraca pytanie: z kim należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Jedni stoją na stanowisku, że zlecenie badań nie jest powierzeniem przetwarzania danych, a inni twierdzą wręcz odwrotnie. Które z powyższych rozwiązań należy uznać

Continue Reading

Czy zapłata kary umownej wiąże się z koniecznością wykazania szkody poniesionej przez wierzyciela?

Władze pewnego szpitala stwierdziły fakt nienależytego wykonania umowy dostawy przez wykonawcę umowy dostawy. Nienależyte wykonanie umowy w tym wypadku polegało na nieterminowej dostawie zakontraktowanego określonego dobra. W treści umowy strony zastrzegły karę umowną na wypadek nienależytego wykonania umowy, polegającej na braku dochowaniu umownego terminu dostawy.

Continue Reading